ÜÇGE MAĞAZA EKİPMANLARI PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HİZMET BİNASI / ÜRETİM SAHASI İÇERİSİNDE YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Işıktepe OSB Mahallesi Kahverengi Cadde No:16 Nilüfer/Bursa adresinde mukim şirketimiz Üçge Mağaza Ekipmanları Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Hizmet binamız / üretim sahamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, üretim tesisi, yükleme-boşaltma alanları ve kat koridorları hizmet alanında bulunan yaklaşık 50 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmekte ve şirketimiz tesislerine giriş-çıkış kayıtlarının tutulması, şirketimiz bina-demirbaş-çevre güvenliğinin sağlanması ve bunun için gerekli güvenlik prosedürlerinin sağlanması ve sonuç olarak fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile iş sağlığı ve güvenliğinin faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusunun taraf olacağı uyuşmazlıkların çözümü / hukuk işlerinin takibi amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI
Söz konusu kişisel verileriniz taraf olunan uyuşmazlıkların çözümü (bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması) ve mevzuat gereği talep halinde (veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması) hukuki sebebine dayanarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri) aktarılabilecektir. Bunun haricinde söz konusu kişisel verileriniz üçüncü kişilere kesinlikle aktarılmamakta / paylaşılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ
İşbu aydınlatma metninde yer alan kişisel verileriniz hizmet binamız / üretim sahamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, yükleme-boşaltma alanları, üretim alanı ve kat koridorları hizmet alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Işıktepe OSB Mahallesi Kahverengi Cadde No:16 Nilüfer/Bursa adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.